W okresie od wiosny do jesieni jest możliwość podglądu warunków atmosferycznych na i wokół lądowiska za pomocą kamer on-line.Przykładowy widok z kamery na EPBB w kierunku południowo-wschodnim (145º).

A sample view from the camera at EPBB facing southeast (145º).
Przykładowy widok z kamery na EPBB w kierunku północno-zachodnim (325º). Odległość do lasu zaznaczonego na czerwono wynosi 1 km.

A sample view from the camera at EPBB facing northwest (325º). The distance to the forest marked in red is 1 km.
Widok 1
Widok 2


Widok na EPBB na północny-zachód (325º) / View at EPBB facing northwest (325º)

 


Widok na EPBB na południowy-zachód (postój samolotów) / View at EPBB facing southwest (parking apron)

 


Widok na EPBB na południowy-wschód (145º) / View at EPBB facing southeast (145º)

 

sobota, 20 lipca 2024 r. 11:56