Lądowisko Mrągowo pozwoli Ci szybko i wygodnie odkryć piękno południowej części Wielkich Jezior Mazurskich jak Mrągowo, Mikołajki, Wierzba, Śniardwy i Tałty.

Pierwotna nazwa Mrągowa, czyli Sensburg lub Segensburg, przyjęła się podczas lokacji miasta. Ludność polska napływająca w okolice Mrągowa używała zwykle spolszczonej nazwy: Ządźbork lub Ządzbork. Nazw tych używano zmiennie do chwili nadania miastu nazwy Mrągowa w 1947 r., dla uczczenia pamięci Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.

Lądowisko figuruje w ewidencji lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego od 2022 roku pod nr 534.

Prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją Instrukcji Operacyjnej lądowiska Mrągowo z 18.05.2023 r. przed przylotem (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym z 15.05.2023 r.).RWY 03
RWY 21
wtorek, 20 lutego 2024 r. 22:17