Lądowisko Mrągowo pozwoli Ci szybko i wygodnie odkryć piękno południowej części Wielkich Jezior Mazurskich jak Mrągowo, Mikołajki, Wierzba, Śniardwy i Tałty.

Pierwotna nazwa Mrągowa, czyli Sensburg lub Segensburg, przyjęła się podczas lokacji miasta. Ludność polska napływająca w okolice Mrągowa używała zwykle spolszczonej nazwy: Ządźbork lub Ządzbork. Nazw tych używano zmiennie do chwili nadania miastu nazwy Mrągowa w 1947 r., dla uczczenia pamięci Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.

Lądowisko figuruje w ewidencji lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego od 2022 roku pod nr 534.

Prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją Instrukcji Operacyjnej lądowiska Mrągowo z 10.05.2022r. przed przylotem (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym z 15.06.2022r.).

UWAGA: Lądowisko Mrągowo jest nieczynne do 31.03.2023r. z uwagi na roboty budowlane związane z budową farmy fotowoltaicznej na sąsiednym gruncie (NOTAM G0221/23).RWY 03
RWY 21
czwartek, 23 marca 2023 r. 11:02