Lądowisko Mrągowo pozwoli Ci szybko i wygodnie odkryć piękno południowej części Wielkich Jezior Mazurskich jak Mrągowo, Mikołajki, Wierzba, Śniardwy i Tałty.

Pierwotna nazwa Mrągowa, czyli Sensburg lub Segensburg, przyjęła się podczas lokacji miasta. Ludność polska napływająca w okolice Mrągowa używała zwykle spolszczonej nazwy: Ządźbork lub Ządzbork. Nazw tych używano zmiennie do chwili nadania miastu nazwy Mrągowa w 1947 r., dla uczczenia pamięci Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.

Lądowisko zostanie wkrótce zgłoszone do ewidencji lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją instrukcji operacyjnej lądowiska Mrągowo z 10.05.2022r. przed przylotem.



RWY 03
RWY 21
sobota, 28 maja 2022 r. 05:24