W okresie od wiosny do jesieni jest możliwość podglądu warunków atmosferycznych na i wokół lądowiska za pomocą kamer on-line.Przykładowy widok z kamery na EPMG w kierunku południowo-zachodnim (210º).

A sample view from the camera at EPMG facing southwest (210º).
Przykładowy widok z kamery na EPMG w kierunku północno-wschodnim (030º). Odległość do lasu zaznaczonego na czerwono wynosi 2 km.

A sample view from the camera at EPMG facing northeast (030º). The distance to the forest marked in red is 2 km.
Widok 1
Widok 2


Widok na EPMG na północny-wschód (030º) / View at EPMG facing northeast (030º)

 


Widok na EPMG w kierunku postoju samolotów / View at EPMG facing the parking apron

 


Widok na EPMG na południowy-zachód (210º) / View at EPMG facing southwest (210º)

 

środa, 31 maja 2023 r. 16:36