Zgłaszający lądowisk Babięta i Mrągowo do ewidencji lądowisk ULC

Marcin Stan
Maestro Investments Sp. z o.o.
ul. Narbutta 30/6, 02-541 Warszawa
tel. +48 601 620 452
marcin.stan@maestroinvestments.pl
www.maestroinvestments.pl

Prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją instrukcji operacyjnej lądowisk Babięta i Mrągowo przed każdym przylotem.

Lądowiska Babięta i Mrągowo nie posiadają strefy ruchu lotniczego (ATZ) i położone są w klasie przestrzeni G, w której służbę informacji powietrznej pełni FIS Olsztyn (Olsztyn Informacja 118,775 MHz). Szczegółowe informacje na temat aktualnej struktury przestrzeni powietrznej oraz aktywności poszczególnych elementów są dostępne w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

AUP / UUP (bieżąca i planowana sytuacja na mapie FIR EPWW)
airspace.pansa.pl

FIS Olsztyn - Olsztyn Informacja 118,775 MHz
tel. +48 22 574 55 88

AMC Polska - Zespół ASM2
tel. +48 22 574 57 32
AMC Polska - Zespół ASM3
tel. +48 22 574 57 33
tel. +48 22 574 57 34
tel. +48 22 574 57 35

poniedziałek, 20 maja 2024 r. 05:12